מעקות כביש

ESP 2.0/4.0

מידע טכניESP 2.0ESP 4.0
מגנים פנימייםm 2.0m 4.0
רמת חסימה – L1N2-A-W4N2-A-W5

EDSP 1.33/2.0

מידע טכניEDSP 1.33EDSP 2.0
מגנים פנימיים1.33 m2 m
רמת חסימה H1-A-W4H1-A-W5

DDSP 1.33/2.0/4.0

מידע טכניDDSP 1.33DDSP 2.0DDSP 4.0
מגנים פנימיים2 m4 m
רמת חסימהH2-A-W7H2-A-W8H2-A-W6

מעקה בטיחות.O.B.B

מידע טכניO.B.B
מגנים פנימיים2.0 m
רמת חסימהH1

מעקה בטיחות"W"

נתונים טכנייםW
מגנים פנימיים2.0 m

System Type : Novo Rail

L1/   2.66 L1 / 4.00 L1 1.33

4.00 L12.66 L11.33 L1Name/Model-Novo Rail
1H/2 N1H/2 N1Hרמת תפקוד Containment Level
4W/3W3W/2W2Wרוחב פעיל (Norm) Working Width
(m2.0) 6VI(m1.2) 4VI(m1.5) 5VIחדירה (VI) Vehicle intrusion
Kg 11B/ kg 12AKg 14B/ kg 15AA20 kg/B 19 kgA/B Weight (kg/m) Profile
דילוג לתוכן