צינורות מרותכים מרובעים ביצור עצמי

המוצר: צינורות מרותכים מרובעים ביצור עצמי
שימוש סופי: בנייה
חומר: פלדה מעורגלת בחום S275JR ,S235JR ,EN10346, S355JR
תקן: 1458 ת״י ,EN 10219
טווח מוצרים: החל מ – 20MM X 20MM X 1.2MM עד 200MM X 200MM X 10MM
מצב: מעורגל בקור בכל טווח המוצרים
  כל טווח המוצרים מתאים לגלוון בטבילה חמה
  אפשרי גם אורך מיוחד
  BXB(mm)   t(mm)   M(Kg/m)
150×150 2.90 13.22
  3.25 14.76
  3.50 15.85
  4.00 18.01
  4.76 21.25
  6.00 26.40
  7.10 30.49
  8.00 33.94
180×180 3.25 17.82
  3.50 19.15
  4.00 21.78
  4.76 25.73
  6.00 32.05
  7.10 37.18
  8.00 41.48
200×200 3.25 19.86
  3.50 21.34
  4.00 24.29
  4.76 28.72
  6.00 35.82
  7.10 41.64
  8.00 46.50
  BXB(mm)   t(mm)   M(Kg/m)
90×90 3.20 8.76
  3.60 9.72
  4.00 10.73
  5.00 13.30
100×100 2.90 8.78
  8.00 23.70
  3.20 9.76
  3.60 10.90
  4.00 12.00
  5.00 14.80
  6.00 17.80
  8.00 23.70
120×120 3.20 11.80
  8.00 28.8
  4.00 14.60
  5.00 18.00
  6.00 21.60
  8.00 28.8
140×140 2.90 12.31
  4.76 19.75
  6.00 24.51
  7.10 28.27
  BXB(mm)   t (mm)   M(Kg/m)
50×50 1.50 2.27
  2.00 3.00
  2.20 3.26
  2.60 3.87
  2.90 4.26
  3.20 4.66
60×60 2.00 3.65
  2.60 4.71
  2.90 5.17
  3.20 5.67
  4.00 6.97
  4.50 7.92
70×70 2.00 4.24
  2.60 5.53
  2.90 6.08
  3.20 6.76
  4.00 8.21
  4.50 9.35
80×80 2.90 6.99
  3.20 7.76
  3.60 8.59
  4.00 9.47
  5.00 11.70
  BXB(mm)   t(mm)   M(Kg/m)
15×15 1.25 0.53
20×20 1.25 0.73
  1.50 0.89
  2.00 1.02
25×25 1.25 0.92
  1.50 1.09
  2.00 1.41
  2.20 1.50
  2.60 1.86
30×30 1.25 1.12
  1.50 1.32
  2.00 1.70
  2.20 1.83
  2.60 2.20
  2.90 2.44
  3.20 2.42
40×40 1.50 1.80
  2.00 2.28
  2.60 2.98
  2.90 3.35
  3.20 3.62
  4.00 4.09
דילוג לתוכן