תרבות ארגונית

תרבותה הארגונית של פקר פלדה מבטאת חתירה למצוינות ולהשגת תוצאות ביצוע גבוהות ביותר, תוך טיפוח העובד. תרבות זו נשענת על הערכים הבאים:

  • יושר, אמינות ונאמנות ללקוח.
  • דינמיות וגמישות בתהליכי עבודתה.
  • הזדהות גבוהה של העובדים עם החברה.
  • עידוד הלמידה והפקת לקחים.
  • התפתחות אישית וצוותית.
  • תקשורת פתוחה וחופשית.
  • סובלנות ופתיחות.
IMAGESfromPDF-05
ps_064 (1)

על פי ערכי התרבות הארגונית, פיתחה קבוצת פקר פלדה לאורך השנים מסורת ענפה של שרות יעיל, אמון הדדי ושיתוף פעולה הדוק עם לקוחותיה בארץ ובעולם. מערכת הגומלין של הקבוצה עם הלקוחות מבוססת על קשר אישי ובלתי אמצעי, החל מהראייה הכוללת ועד לאחרון הפרטים בתכנון, בביצוע ובהשלמת הפרויקט, תוך הקפדה על מילוי כל התחייבויות הביצוע והאספקה. לצד פעולות אלו, מקפידה פקר פלדה על טיפוח קשריה לקוחותיה לאורך השנה, בין אם על ידי עריכת כנס לקוחות שנתי ובין אם על ידי יזום ימי עיון ואחרים.

גם סביבת העבודה בחברות קבוצת פקר פלדה מתאפיינת באווירה חמה, בפרגון רב וביחס אישי, ועל צוות עובדי הקבוצה נמנים אנשי מקצוע העובדים שנים רבות בשורותיה ומגלים רמת הזדהות גבוהה עמה. כמי שרואה בהון האנושי שלה עוגן אסטרטגי חשוב ביותר, משקיעה הקבוצה רבות בטיפוח העובדים ובדאגה לרווחתם. לדוגמה: ביצוע השתלמויות מקצועיות רבות ודאגה לפעילויות חברתיות ותרבותיות. כן נוקטת הקבוצה יוזמות לרווחת משפחות העובדים, כגון הענקת מלגות ללימודים אקדמיים לילדי העובדים באתרי החברה בפריפריה.

IMAGESfromPDF-11