• Home

  פקר פלדה תעשיות בע"מ

  פקר פלדה תעשיות בע"מ – פלדה, קרמיקה, פלסטיק. פלדות פרופילים | זיווד אלקטרוני | הנדסת תאורה | חממות

 • Home

  פקר פלדה תעשיות בע"מ

  פקר פלדה תעשיות בע"מ – פלדה, קרמיקה, פלסטיק. פלדות | פרופילים | זיווד אלקטרוני | הנדסת תאורה | חממות

 • Home

  פקר פלדה תעשיות בע"מ

  פקר פלדה תעשיות בע"מ – פלדה, קרמיקה, פלסטיק. פלדות | פרופילים | זיווד אלקטרוני | הנדסת תאורה | חממות

 • Home

  פקר פלדה תעשיות בע"מ

  פקר פלדה תעשיות בע"מ – פלדה, קרמיקה, פלסטיק. פלדות | פרופילים | זיווד אלקטרוני | הנדסת תאורה | חממות

 • Home

  פקר פלדה תעשיות בע"מ

  פקר פלדה תעשיות בע"מ – פלדה, קרמיקה, פלסטיק. פלדות | פרופילים | זיווד אלקטרוני | הנדסת תאורה | חממות

קבוצת פקר פלדה

קבוצת פקר פלדה מהווה אחת מספינות הדגל של התעשייה הישראלית. בבעלותה מפעלים רבים בארץ ובעולם, והיא חולשת על שלושה תחומי פעילות: פלדה, קרמיקה ופלסטיק.

היקף מכירותיה השנתי נאמד בכ-1.2 מיליארד שקל.

למרות היותה קבוצה ותיקה, מתאפיינת סביבת העבודה בחברות פקר פלדה בדינמיות וברוח צעירה. הקבוצה מזוהה יותר מכל עם ניהול מתקדם ואיכותי, המכוון להשקעה בתחומי פעילות חדשים, ליצירת שותפויות אסטרטגיות מקומיות ובינלאומיות, ולפיתוח מתמיד של העסקים הקיימים. כל זאת תוך שמירה על תרבות ארגונית ייחודית הדוגלת בחתירה למצוינות בד בבד עם טיפוח “גאוות יחידה” ודאגה לפרט, במישורים האישי והמקצועי.

עשייה ופיתוח

אל מול אתגרי המחר

כמי שפועלת עשרות שנים בשירות התעשייה הישראלית ורואה בהצלחת לקוחותיה את הצלחתה, מחויבת פקר פלדה בהמשך העשייה והפיתוח אל מול אתגרי המחר, על פי אבני הדרך שהונחו בראשית דרכה. אחרי הכל, זו המורשת שעברה מדור לדור וליוותה את מפעל החיים הגלום בקבוצת פקר פלדה.

מבנה הקבוצה